Key Performance Indicator (KPI)

Uitleg KPI: meet prestaties om de voortgang naar belangrijke zakelijke doelen te evalueren.

key performance indicator dashboard

Definitie KPI: Wat is een Key Performance Indicator?

Key Performance Indicators (betekent kritieke prestatie indicatoren) zijn meetbare variabelen die inzage geven hoe effectief een bedrijf belangrijke zakelijke doelstellingen bereikt. Organisaties en ondernemingen gebruiken KPI’s op meerdere niveaus om succes bij het bereiken van doelen te evalueren. KPI’s op strategisch niveau kunnen zich richten op de algehele prestaties van het bedrijf, terwijl KPI’s op operationeel niveau zich kunnen richten op processen in afdelingen zoals verkoop, marketing, HRM of klantenservice.

Enkele voorbeelden van KPI’s:

Hoe een KPI te definiëren

Het definiëren van belangrijke prestatie-indicatoren kan lastig zijn. Zo is niet elke prestatie-indicator even belangrijk. De betekenis van KPI lijkt op, maar is niet hetzelfde aan een bedrijfsstatistiek. Een prestatiemaatstaf moet worden gerelateerd aan een specifiek resultaat om betekenis te hebben, en daarbij moet een KPI inspireren tot actie. Om een key perfomance indicator te definiëren kun je de volgende vragen als voorbeeld nemen:

  • Wat is het gewenste resultaat?
  • Hoe is dit te bereiken?
  • Hoe is invloed uit te oefenen op de uitkomst?
  • Hoe wordt resultaat gemeten?
  • Hoeveel tijd wordt er uitgetrokken voor de voortgang?
  • Wie is er verantwoordelijk voor de uitkomst?

In plaats van:

“We willen meer winst maken.”

kun je een doelstelling maken als:

“We gaan winst met 20% laten stijgen door de omzet met 35% verhogen binnen 18 maanden door 65% meer bezoekers op de website te krijgen.”

Om dit doel te bereiken wordt een budget gemaakt voor het verhogen van rendabele advertentie kanalen en vergroten van de online vindbaarheid op gerelateerde termen ondersteunend aan de aankoopbeslissing van de doelgroep. De digitale marketing manager is verantwoordelijk voor deze statistiek.

Vaak wordt voor het opstellen van doelen de SMART methode gebruikt. S.M.A.R.T. is een acroniem voor:

Specific
De doelstelling moet specifiek zijn zodat er geen verwarring kan ontstaan door verschillende mogelijkheden van interpretatie. Een specifiek doel is concreet en duidelijk voor alle betrokkenen.

Measurable
Een doelstelling kan duidelijk en tegelijkertijd abstract zijn. Bijvoorbeeld: “je bedrijfsreputatie verbeteren onder vrouwen tussen 25-45 in Amsterdam” is specifiek, maar hoe maak je dat meetbaar?

Assignable
Om een doel te bereiken moet er iemand verantwoordelijk gehouden worden voor het bereiken van het gewenste resultaat. Wie krijgt de taak toegewezen en zorgt voor de meetbare voortgang?

Realistic
Een ambitieus doel legt de lat hoog en zorgt voor inspiratie en motivatie. Echter moet een doel wel realistisch zijn, haalbaar.

Time-bound
Alle succesvolle mensen weten dat het waardevolle goed, tijd is. Een efficiënte doelstelling heeft een tijdslimiet. Wanneer moet het doel bereikt zijn, binnen 1 maand, 6 maanden of 2 jaar. Tijd is een zeer bepalende factor in het succes van je onderneming.

KPI rapportage in de praktijk

Online marketing is door het gebruik van key performance indicatoren inzichtelijk en concreet. Google Analytics, Google Ads en Data Studio zijn voorbeelden van software die automatisch rapporteren op basis van KPI dashboards.

In tegenstelling tot traditionele marketing in print en media zoals kranten, tijdschriften, televisie en radio wordt er meer en accurater data verzameld van je doelgroep. Hoeveel mensen hebben je gevonden of gezien, hebben geklikt op je content of advertentie, hebben een relevante actie uitgevoerd op je website zoals inschrijven voor een evenement of een bestelling gedaan en afgerekend. Hierdoor is het gemakkelijker om gesegmenteerd succes te meten van afzonderlijke SEO, SEA of social media campagnes en je ROI te berekenen.


Zino Ostendorf Time2Choose

Ton Subsidie voor online marketing Friese ondernemers

Ondernemingen die ingericht zijn op online verkoop zijn de grote winnaars van de afgelopen 18 maanden. Friese MKB’ers die (nog) niet online kanalen inzetten of […]
Lees verder...
piramide van maslow

Piramide van Maslow: ken de behoeftes van je klanten

Waarom maken mensen zich zo druk als de batterij van hun telefoon bijna leeg is? Er zijn belangrijkere dingen in de wereld. First world problems […]
Lees verder...
gratis website grote fout

Gratis website maken is grote fout

Je zult het met me eens zijn dat een website als Bol.com een grotere waarde heeft dan die van de bakker op de hoek. Immers, […]
Lees verder...
crisis webwinkel

Research: Kansen in de Corona CRISIS

Wereldwijd heeft het inmiddels bekende virus COVID-19 de wereld in zijn greep. Uitgeroepen tot een pandemie, hebben veel landen maatregelen getroffen die de maatschappij ernstig […]
Lees verder...