Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van Time2Choose – elite internet marketing. In deze verklaring verschaft Time2Choose informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van betrokkenen in het kader van de dienstverlening en websites van Time2Choose. Time2Choose gaat zorgvuldig met je gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verzamelde persoonsgegevens

Time2Choose doet haar uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Time2Choose heeft persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Time2Choose verwerkt deze gegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Time2Choose verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief;
  • Opslag ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en publicatie in onze database;
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Minderjarigen

Time2Choose heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar oud. Om deze reden bieden we ook geen diensten aan voor minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder de benodigde ouderlijke toestemming. Mocht het toch zijn voorgekomen dat Time2Choose persoonlijke gegevens heeft verzamelend van een minderjarige zonder toestemming, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruikt Time2Choose het SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Door dit systeem worden jouw gegevens versleuteld verzonden, dit is te zien aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Gegevens van websitebezoek

Time2Choose ontvangt gegevens wanneer je ons website bezoekt, zoals cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te schetsen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en tevens aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.

Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren om het rendement van onze verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Time2Choose heeft hier geen invloed op, wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies

Time2Choose – elite internet marketing maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jecomputer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Time2Choose heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale deelknoppen

Op de website van Time2Choose zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten, “liken” of delen of “tweeten” op sociale platformen als Facebook, Twitter, Google en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn om te lezen wat deze partijen met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Periodiek verspreiden wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en andere geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

Bewaartermijn gegevens en inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn verwijderen wij alle gegevens.

Je hebt het recht tot inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via onze contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Time2Choose zal zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

In- en uitschakelen van cookies en het verwijderen daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Delen met derden

Time2Choose verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.